Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, B4 obrt za tiskanje i ostale usluge omogućuje Vam da svoje pisane prigovore šaljete na adresu: B4 obrt za tiskanje i ostale usluge, Brezovička cesta 36, 10000 ZAGREB, e-mailom na adresu: info@egusar.com.hr ili putem obrazca dolje.

Pohvalite nas ili se požalite