B4 obrt za tiskanje i ostale usluge jamči za kvalitetu i besprijekoran rad proizvoda ukoliko će se kupac pridržavati priloženih naputaka o uporabi.
Unatoč tome, može se dogoditi da proizvod ne radi ispravno. U tom slučaju obvezujemo se o svom trošku popraviti sve kvarove i tehničke nedostatke, koji na proizvodu nastanu u jamstvenom roku pri normalnoj uporabi i poštivanju tehničkih uputa, a pod sljedećim uvjetima:

  1. Kupac mora dostaviti neispravan proizvod sa kratkim opisom kvara na adresu tvrtke (B4 obrt za tiskanje i ostale usluge , Brezovička cesta 36 10000 Zagreb).
  2. Kupac mora predočiti ispravno popunjen jamstveni list i račun o kupnji proizvoda.

Jamstvo ne uključuje:

  • Kvarove nastale nepravilnim rukovanjem.
  • Kvarove nastale utjecajem okoline nepogodne za rad uređaja.
  • Kvarove nastale elementarnom nepogodom ili višom silom (požar, poplava, potres, udar groma,…).
  • Mehanička oštećenja ili kvarove nastale zbog mehaničkih oštećenja, pada i sl.

Jamstvo prestaje u slučaju:

  • Korištenja proizvoda u namjenu za koju nisu predviđeni.
  • Oštećenja proizvoda prilikom povrata u servis zbog neprimjerenog pakiranja.

Trajanje jamstva

Minimalo 2 godine jamstva na sve proizvode iz naše internet trgovine!

Jamstvo zadovoljstva kupaca

Ukoliko niste zadovoljni kupljenim proizvodom možete ga vratiti neoštećenog i u originalnom pakiranju unutar 30 dana od dana kupnje, a mi ćemo Vam vratiti novac.

Jamstveni rok

U jamstvenom roku kvarove smije popravljati jedino ovlašteni servis. Jamstveni rok počinje teći sa danom isporuke, koji je naznačen na računu i jamstvenoj izjavi. Troškove i rizik dopreme u servis snosi kupac.

U slučaju da kupac na servis pošalje proizvod koji je ispravan tj. koji radi sukladno tehničkom opisu i naputku o uporabi kupcu ćemo zaračunati pregled i testiranje proizvoda, te troškove dostave. Zamjenu neispravne robe vršimo tek kada naš servis potvrdi njenu neispravnost. Ako popravak traje dulje od 10 dana, jamstvo se produljuje za duljinu trajanja popravka.

U slučaju da kvar u jamstvenom roku nije uklonjen u roku od 45 dana od zaprimanja proizvoda na servis, a proizvod nije poslan na popravak dobavljaču, B4 obrt za tiskanje i ostale usluge se obvezuje da će isti zamijeniti drugim ili će kupcu biti omogućen povrat novca.